Friday, August 21, 2009

Perjumpaan dengan UPEN

Ambil makluman bahawa perjumpaan anatara Pengurus Telecenter dengan pihak UPEN telah diatur seperti maklumat berikut :

Tarikh : 26 Ogos 2009
Masa : 8.30 pagi
Tempat : Bilik Tun Teja, UPEN

Diharapkan semua pengurus telcenter dapat hadir.

Terima kasih

Wednesday, August 19, 2009

Strategi merapatkan Jurang digital

Rangka strategi Bagi Mencapai penglibatan elektronik (e-inclusion) yang dirangka EPU mempunyai lima teras utama yang melibatkan sembilan kumpulan sasar.
1 Belia
2. Dewasa
3. Orang ASli
4. Masyarakat miskin di bandar dan luar bandar
5. Wanita
6. Kanak2
7. Usahawan
8. Masayarakat luar bandar
9. Orang Kurang Upaya

Antara pelan tindakan yang boleh dilaksanakan secara bebas di peringkat awal adalah:

1. Mempromosikan perkhidmatan online kerajaan
2. Memberikan latihan kepada komuniti setempat mengguna aplikasi transaksi online
3. Membina portal komuniti
4. Melatih masyarakt setempat menggunakan komputer dan internet
5. Memupuk budaya mengguna komputer dan internet dalam kehidupan harian.MEMBINA KEMAMPUAN KOMUNITI SETEMPAT

Kebolehan asas menggunakan komputer dan internet merupakan syarat utama yang perlu dipenuhi sebelum penglibatan elektronik boleh dicapai.

Antara bidang kemahiran yang perlu dikuasai adalah:

1. Menggunakan komputer
- Boleh mengendalikan komputer dan menggunakan aplikasi ofis asas dengan baik.
2. Komunikasi elektronik
- mempunyai alamat email dan menggunakan email dengan baik
3. Mengguna laman web
Boleh menggunakan browser, emngendalikan laman web dan mencari maklumat asas.

Kemahiran lanjutan:

1. Menjana kandungan melalui blog
Boleh membina blog dan menjadi blogger yang bertanggungjawab
2. Menjana kandungan meelalui WIKI
Boleh membina WIKI dan bekerjasama menghasilkan kandungan
3. Social Networking
Menjalin rangkaian sosial digital seperti melalui Facebook.
4. Aplikasi foto
Boleh mengguna flickr dan lain2.

Hari ketiga kursus

Assalamualaikum,
Hari ini hari terakhir kursus pengendalian telcenter ini.
Kursus hari ini dimulakan dengan excel.
Seterusnya, pendedahan mengenai power point.
Kelihatan semua peserta amat bersemangat dan tidak sabar2 untuk menjalankan tugas di telecenter masing2.
Walaubagaimanapun saya agak kecewa kerana telecenter Bukit Lintang ini masih belum lengkap lagi untuk menjalankan operasinya. Ini disebabkan oleh masalah port internet yang belum sempurna. Saya dimaklumkan oleh pembekal peralatan ICT untuk telecenter, beliau telah memaklumkan kepada pihak TM mengenai masalah tersebut. Sehubungan itu, Telecenter Bukit Lintang hanya boleh beroperasi selepas segala masalah tersebut dapat diselesaikan.
Semoga semua pihak dapat bersabar.

Tuesday, August 18, 2009

Kursus Pengendalian Telecenter

Hari kedua kursus.

Topik yang dipelajari hari ini.

Sesi pagi: Asas penggunaan Ms Word.
Sesi petang : Asas Penggunaan MS Excell

Kemudian peserta didedahkan dengan penggunaan gmail sebagai langkah untuk membangunkan blog khusus bagi Telecenter Bukit Lintang.

Saya akan update teknik pembinaan blog peribadi ini nanti selepas tamat kursus ini.

Monday, August 17, 2009

SELAMAT DATANG

Assalamualaikum,

Selamat datang ke Telecenter Bukit Lintang.

Telecenter ini akan menjadi pusat kecemerlangan ICT kepada penduduk sekitar khususnya kepada penduduk Bukit Lintang.

Semoga dengan adanya Telecenter ini, semakin ramai rakyat Melaka yang terlibat dengan dunia digital (ICT) yang menjadi pemangkin kepada usaha untuk merealisasikan matlamat Melaka Maju 2010.

Tuan-puan dijemput untuk menggunakan kemudahan yang disediakan secara percuma ini. Telecenter ini bertempat di Balai Raya Rumah Awam Bukit Lintang, Melaka.

Pengurus telecenter ini ialah En Maizal Omar.

Semoga usaha murni ini akan diberkati oleh Allah SWT dan memberikan banyak manfaat kepada kita semua.